Wat is een voorlopig koopcontract?

Het kopen van een huis is een belangrijke stap en brengt verschillende juridische aspecten met zich mee. Een voorlopig koopcontract, ook wel bekend als een 'voorlopige koopovereenkomst of koopakte’, speelt een cruciale rol in dit proces. Deze blog zal daarom aandacht besteden aan wat een voorlopig koopcontract is en welke voorwaarden eraan verbonden zitten. 

Wat is een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract wordt opgesteld door de verkoopmakelaar. Een verkoopmakelaar nodig? Bekijk meer informatie op deze pagina. In deze koopakte staan de details benoemd van het huis dat u wilt aanschaffen. Zaken als de koopsom en datum van overdracht komen hierin terug. U bent als koper verantwoordelijk de koopovereenkomst te controleren. Hiervoor kunt u altijd terecht bij een aankoopmakelaar of juridisch adviseur.

Verschil met definitief koopcontract

Door met de termen ‘voorlopig’ en ‘definitief’ te werken, lijkt het net alsof er meerdere koopaktes zijn. Dit is niet het geval. Een voorlopig koopcontract is namelijk ook bindend. Dit geldt voor zowel de koper als verkoper. De bedenktijd van een voorlopig koopcontract betreft wettelijk gezien drie dagen. Uw bedenktijd gaat in om 00:00 uur op de dag, nadat u getekend heeft. Tekent u bijvoorbeeld op maandag dan heeft u tot donderdag 23:59 uur om het contract te ontbinden. De bedenktijd bij het voorlopig koopcontract en de eventueel opgenomen ontbindende voorwaarden zorgen ervoor dat u nog onder de koopakte uit kunt. 

Wanneer voorlopig koopcontract tekenen?

Wanneer uw bod geaccepteerd is op een woning, dan wordt door de verkoopmakelaar een voorlopige koopovereenkomst opgesteld. Lees in dit artikel over wat er na acceptatie van uw bod nog meer kan gebeuren. Hoe snel de voorlopige koopovereenkomst klaar ligt, is afhankelijk van de verkoopmakelaar. Soms ligt de koopakte al binnen een paar dagen klaar. Ondertekening van het contract vindt veelal plaats op het makelaarskantoor.

Voorlopig koopcontract van uw huis opstellen

Wat staat er nu in zo’n voorlopig koopcontract? Ten eerste worden de afspraken omtrent aankoop en verkoop van het huis opgenomen, zoals de koopsom, datum van overdracht en de gegevens van zowel de verkoper als koper. Daarnaast vindt u de ontbindende voorwaarden altijd in de voorlopige koopakte terug. Als laatste vindt u dingen in het koopcontract als de waarborgsom of bankgarantie, wat bij de woning hoort en wat niet en hoe u moet omgaan met recht van overpad. Als laatste krijgt u een ontvangstbevestiging dat u de voorlopige koopovereenkomst ontvangen heeft.  

De ontbindende voorwaarden

De ontbindende voorwaarden zijn cruciaal in een voorlopig koopcontract, omdat zij u de mogelijkheid bieden onder de overeenkomst uit te komen. Stelt u zich eens voor dat u geen hypotheek krijgt, dan is dit bij de ontbindende voorwaarde onder voorbehoud van financiering een reden om onder de koopovereenkomst uit te komen. Als u niet zeker weet of u de financiën rond krijgt, kunt u ook kopen onder voorbehoud. Lees hier meer over wat dit inhoudt.

Een andere veelgehoorde ontbindende voorwaarde is onder voorbehoud van een bouwkundige keuring. Als uit een bouwkundige inspectie blijkt dat het onderhoud om gebreken te herstellen ontzettend duur zal worden, dan kunt u de aankoop zo annuleren. Ontbinden van de koopakte kan dus met de ontbindende voorwaarden, maar heeft u die niet laten opstellen? Dan betaalt u een boete om het contract te ontbinden. Dit is maar liefst tien procent van de koopsom.

Voorlopig koopcontract getekend en dan?

Als de voorlopige koopakte getekend is, kan de hypotheek van het huis geregeld worden. Daarnaast wordt het huis getaxeerd en kunt u ook een bouwkundige keuren nog laten uitvoeren. Wanneer u de financiën rond heeft en de overdrachtsdatum is aangebroken, maakt u zich bij de notaris officieel eigenaar van het huis.